2023 m. kovo 3–5 dienomis
Dharmos centre „Rigdzin Gatsel Ling“
Lamos Rigdzino Sonamo Dordžės mokymai „Atsiskyrimas nuo keturių prisirišimų“.

„Atsiskyrimas nuo keturių prisirišimų“ – tai trumpas mokymas, kurį Mandžušris davė Sakjos patriarchui Sačenui Kungai Njingpo (1092-1158). Kunga Njingpo vėliau apmąstydamas šį mokymą suprato, kad toks proto lavinimas, per atsiskyrimą nuo keturių prisirišimų, apima visas nepaprastųjų tobulybių kelio praktikas ir tokiu būdu pajuto nepaprastą pasitikėjimą visais Dharmos mokymais.

Savaitgalinių mokymų metu Lama Rigdzinas Sonamas Dordžė mokins remdamasis šiuo trumpu, tačiau labai giliu tekstu.

Mokymai vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. Pageidaujantiems vertimo parūpinsime imtuvus su ausinėmis. Tačiau rekomenduojame atsinešti savo ausines, nes mūsų turimos ausinės nėra garsios.

Už mokymus bus renkamos aukos organizacinėms išlaidoms padengti. Rekomenduojama auka 75 € dalyvaujant visą savaitgalį arba mokant už atskiras dienas – penktadienio, sekmadienio mokymai po 25 €, visa šeštadienio diena – 50 €.

Visi pinigai, likę padengus mokymų sąnaudas, bus skirti gompos Rusėnuose statyboms.

Mokymų tvarkaraštis

Kovo 3 d., penktadienis,
19:00-20:30 val. Mokymai

Kovo 4 d., šeštadienis,
9–12 val. Mokymai
14–17 val. Mokymai

Kovo 5 d., sekmadienis,
9-10 Sang (dūmų aukojimo) praktika
10–12 val. Mokymai

Mokymų vieta

Dharmos centras „Rigdzin Gatsel Ling“ (Kalvarijų g. 41)


Apie Lamą Rigdziną Sonamą Dordžę

Rigdzinas Sonamas Dordžė gimė Švedijoje 1980 m. Trokšdamas sužinoti daugiau apie dharmą, 2000-aisiais metais jis išvyko į Indiją ieškoti mokytojo. Tais pačiais metais Dharamsaloje, Indijoje Sonamas sutiko Rigdziną Namkhą Gjaco Rinpočę ir tapo jo mokiniu.

Vėliau, metus laiko Sonamas praleido Katmandu, Nepale kur iš Namkhos Rinpočės gavo mokymus bei įgalinimus, taip pat atliko parengiamąsias praktikas pagal Dudžomo Tersaro tradiciją.

Nuo to laiko Sonamas Dordžė seka Namkhą Rinpočę ir yra gavęs daug instrukcijų bei įgalinimų daugiausia iš Dudžomo Tersaro tradicijos.

Švedijos Sanghos kvietimu 2005 metais Namkha Rinpočė apsilankė Švedijoje, kur įkurę Rigdzin Bendruomenės centrą„ Padmakara Ling“. Nuo tada „Padmakara Ling“ centre Sonamas moko pradedančiuosius meditacijos, taip pat nuolat duoda mokymus.

2015–2019 m. Sonamas Dordžė atliko 5 metų ciklo (100 dienų per metus) atsiskyrimus Rigdzin Bendruomenės atsiskyrimų centre Namkha Dzonge, Ispanijoje. Šio ciklo metu jis praktikavo visą kelią – nuo parengiamųjų praktikų iki Dzogčeno – Didžiojo Tobulumo.


Daugiau informacijos

info@rigdzin.lt
+370 650 29426


DĖMESIO: DALYVAVIMAS MOKYMUOSE IR ATSISKYRIMO PRAKTIKOSE REIKALAUJA GEROS FIZINĖS IR PSICHINĖS SVEIKATOS. ORGANIZATORIAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ GALIMUS PADARINIUS ŠIŲ REIKALAVIMŲ NEATITINKANTIEMS ASMENIMS.