Bardo mokymai

Mokymus-atsiskyrimą 2011 m. birželio 20-29 dienomis Jovariškėse prie Trakų vedė Rigdzin Namkha Gjatso Rinpočė. Atsiskyrime, be Lietuvos praktikuotojų, dalyvavo Rigdzin bendruomenės nariai iš Ispanijos, Prancūzijos, Šveicarijos bei Nyderlandų.

Pirmojoje mokymų dalyje 2010 m. Bardo atsiskyrimo metu Namkha Rinpočė detaliai išaiškino mirties ir Dharmatos – arba realybės prigimties, esmės – bardo, remdamasis nepaprastai išsamiu Minlingo Ločen Dharmašri tekstu, kuris priskiriamas aukščiausiems Dzogčeno mokymams.
Šiais metais, antrojoje Bardo mokymų dalyje, Namkha Rinpočė pratęsė mokymą apie bardo. Atsiskyrimo dalyviai iš Rinpočės gavo išsamų Vaiskiosios Šviesos ir Tapsmo bardo išaiškinimą.  Taigi šio atsiskyrimo metu Rigdzin bendruomenės nariai buvo supažindinti su pilnu, vienu iš rečiausiai mokomų ar komentuojamų tekstu Vakaruose. Taip pat praktikuotojai turėjo retą galimybę tiesiogiai gauti mokymus iš Namkha Gjatso Rinpočės pagal Jo knygą „Pasirengimas Dzogčenui. Praktikos, vedančios būtybes iš samsaros“. Šio teksto pagrindu Rinpočė davė ypatingus, nuodugnius mokymus apie Niondro ir Guru jogą.

Kiekvieną rytą bei vakarą buvo praktikuojamos Parengiamosios (Niondro), Čodo praktikos ir klausomasi Rinpočės mokinių dėstomų, įvairiausius praktikų aspektus aptariančių, mokymų (apie Ši-ne meditaciją, Guru jogą, Niondro praktiką, Tromą Nagmo, Čodo praktiką ir kt.).

Atsiskyrimo dalyviai gavo ir ypatingų – neplanuotų – mokymo dovanų: Rinpočė perdavė ir išsamiai išaiškino iš garbaus Lamos Tenpe Vangčuk gautus „Trijų eilučių, kurios pataiko į esmę“ mokymus.

Dakinės dieną vyko Rivo Sangčo bei Cogo aukojimai.

Naujus mokymus  Lietuvoje Rinpočė pažadėjo vesti kitų metų vasarą. Preliminariai sutarta, jog mokymai-atsiskyrimas vyks 2012 m. liepos 17-24 d.d. Linkime sulaukti.