Gruodžio 2-5 dienomis bendruomenės kvietimu į Lietuvą atvyks žymus Tibeto Budizmo mokytojas iš Butano Lama Tsevang Dordžė.

Tsewang

2015 m. gruodžio 4 d. 19:00 val.
Vilniaus Mokytojų namų (Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6) Mažojoje salėje vyks Lamos Tsevang paskaita ir mokymai tema

KETURIŲ ELEMENTŲ MEDITACIJA

Buda mokė meditacijos apie keturis mūsų kūną sudarančius elementus. Apmąstymas apie keturis – žemės, vandens, ugnies ir oro – elementus praktikuotojams padeda atskirti fizinius ir mentalinius kūno aspektus bei suvokti, kad šis kūnas stokoja tikrojo prigimtinio egzistavimo. Kūno tvirtumas yra žemės elementas, jo takumas yra vandens elementas, karštis yra ugnies elementas, o judėjimas – oro elementas. Tai medituodami praktikuotojai mažina įgimtą įsikibimą į reiškinius. Visa tai apvalo ir galiausiai veda link savojo proto prigimties suvokimo, siekiant padėti visoms būtybėms pasiekti galutinį nušvitimą.

Šie mokymai labai tinka ir ne budistams, norintiems kiek daugiau sužinoti apie meditaciją arba išmokti elementarių meditacijos principų.

Paskaita vyks tibetiečių kalba, gyvai verčiama į anglų bei lietuvių kalbas.

Paskaitos pabaigoje Lama Tsevang pristatys ypatingosios Dudul Stupos statybos Butane projektą.

Daugiau informacijos: info@rigdzin.lt
Maloniai lauksime jūsų atvykstant.


Lama Tsevang Dordžė gimė 1956 metais budistinių tradicijų krašte Butane, nusidriekusiame Himalajų kalnų masyve tarp Indijos ir Tibeto. Nuo mažų dienų Lama Tshewang Dorje visas savo  gyvybines galias skyrė Budizmo praktikai, skleidė meilę bei atjautą viskam, kas gyva šiam pasauly. Iškilūs įvairių Tibeto Budizmo mokyklų Mokytojai  jam perdavė savo mokymus bei įgalinimus ir  taip jis tapo kompetentingu mokytoju – Lama.
Žymiojo Budizmo mokytojo Gangteng Tulku Rinpočės kvietimu Lama Tsevang Dordžė 1998 m. rugpjūtį atvyko į Prancūziją vadovauti europiniam „Pema Yang Dzong“ centrui Blye vietovėje.
Visas lėšas, surinktas Mokymų ir paskaitų metu Lama Tsevang Dordžė skiria ypatingam Dudul Stupos statybos Butane projektui.


DUDUL STUPOS PROJEKTAS

Jo Eminencija Dzogčen Polo Khen Rinpočė –  įžymus Budizmo Mokytojas iš Tibeto – kuris buvo ištremtas į  Butaną ir 1970-aisiais ten tapo legendiniu pranašu, nukryžiuotu Gelepoje, Butano Pietuose, prie pat Indijos sienos. Polo Khen Rinpočė prieš pat mirtį suformuluota vizija buvo  aiški:  taikus ir laimingas pasaulis negali egzistuoti, kol bus  ligų, epidemijų, karų ir konfliktų, ekologinių sukrėtimų. Ir tiktai Dudul Stupa – „Stupa, sutramdanti demonus“ gali padėti jį sukurti.
Lama Tsevang remdamasis šia Mokytojo vizija, savo rankomis pradėjo kurti Dudul Stupą. Ši 43 metrų aukščio stupa simbolizuoja aktyvųjį Budos buvimą. Budos doktrina – jo širdis, pripildyta šventumo: nuolatinės atjautos, globėjiškumo ir altruistinės pagalbos. Stupos spinduliavimas paliestų ne tik tas būtybes, kurios ją stato ir kuria, bet taip pat ir visus tuos, kurie ateis jai atnašauti ir ją pagarbinti.
Butano vyriausybė, reaguodama į šį kilnų didelio masto projektą, padovanojo 8 hektarų žemės sklypą, o jo pašventinimui Lama Tshewang Dorje pakvietė didžiuosius savo Mokytojus – J.Š. Dže Kenpo Tulku Džigmė Čoda Rinpočę, Gangteng Tulku Rinpočę, Namkhą Njingpo Rinpočę ir Patrul Rinpočę, kuris atvyko specialiai iš Tibeto.
Žemės terasavimo darbai prasidėjo  2009-aisiais, o pirmasis statybinis pamato akmuo buvo įmūrytas 2011 m. Tai padarė Butano Būsto ir kultūros ministras.
Į šiaurę nuo Stupos Lama Tshewang ketina pastatyti budistinį studijų centrą – koledžą, kuriame galėtų studijuoti jauni žmonės, kilę iš vargingų šeimų. 215 vienuolių, vyrų ir moterų, baigę Stupos koledžą, pasišvęs kitų mokymams, tuo pat metu atlikdami nuolatines apeigas taikos ir laimės vardan pasaulyje.