Šių metų spalio 24-27 dienomis pirmą kartą Lietuvoje apsilankys žymus Tibeto Budizmo mokytojas iš Butano Lama Tsevang Dordžė.

Lama Tsevang Dordžė gimė 1956 metais budistinių tradicijų krašte Butane, nusidriekusiame  Himalajų kalnų masyve tarp Indijos ir Tibeto. Nuo mažų dienų Lama Tshewang Dorje visas savo  gyvybines galias skyrė Budizmo praktikai, skleidė meilę bei atjautą viskam, kas gyva šiam pasauly. Iškilūs įvairių Tibeto Budizmo mokyklų Mokytojai  jam perdavė savo mokymus bei įgalinimus ir  taip jis tapo kompetentingu mokytoju – Lama.
Žymiojo Budizmo mokytojo Gangteng Tulku Rinpočės kvietimu Lama Tsevang Dordžė 1998 m. rugpjūtį atvyko į Prancūziją vadovauti europiniam  „Pema Yang Dzong“centrui Blye vietovėje.
Visas lėšas, surinktas Mokymų ir paskaitų metu Lama Tsevang Dordžė skiria ypatingam Dudul Stupos statybos Butane projektui.

DUDUL STUPOS PROJEKTAS

Jo Eminencija Dzogčen Polo Khen Rinpočė –  įžymus Budizmo Mokytojas iš Tibeto – kuris buvo ištremtas į  Butaną ir 1970-aisiais ten tapo legendiniu pranašu, nukryžiuotu Gelepoje, Butano Pietuose, prie pat Indijos sienos. Polo Khen Rinpočė prieš pat mirtį suformuluota vizija buvo  aiški:  taikus ir laimingas pasaulis negali egzistuoti, kol bus  ligų, epidemijų, karų ir konfliktų, ekologinių sukrėtimų. Ir tiktai Dudul Stupa – „Stupa, sutramdanti demonus“ gali padėti jį sukurti.
Lama Tsevang remdamasis šia Mokytojo vizija, savo rankomis pradėjo kurti Dudul Stupą. Ši 43 metrų aukščio stupa simbolizuoja aktyvųjį Budos buvimą. Budos doktrina – jo širdis, pripildyta šventumo: nuolatinės atjautos, globėjiškumo ir altruistinės pagalbos. Stupos spinduliavimas paliestų ne tik tas būtybes, kurios ją stato ir kuria, bet taip pat ir visus tuos, kurie ateis jai atnašauti ir ją pagarbinti.
Butano vyriausybė, reaguodama į šį kilnų didelio masto projektą, padovanojo 8 hektarų žemės sklypą, o jo pašventinimui Lama Tshewang Dorje pakvietė didžiuosius savo Mokytojus – J.Š. Dže Kenpo Tulku Džigmė Čoda Rinpočę, Gangteng Tulku Rinpočę, Namkhą Njingpo Rinpočę ir Patrul Rinpočę, kuris atvyko specialiai iš Tibeto.
Žemės terasavimo darbai prasidėjo  2009-aisiais, o pirmasis statybinis pamato akmuo buvo įmūrytas 2011 m. Tai padarė Butano Būsto ir kultūros ministras.
Į šiaurę nuo Stupos Lama Tshewang ketina pastatyti budistinį studijų centrą – koledžą, kuriame galėtų studijuoti jauni žmonės, kilę iš vargingų šeimų. 215 vienuolių, vyrų ir moterų, baigę Stupos koledžą, pasišvęs kitų mokymams, tuo pat metu atlikdami nuolatines apeigas taikos ir laimės vardan pasaulyje.

Paskaita

„Medicinos Buda – dvasinė Tibeto medicinos pusė“

Šiais laikais visuomenėje pastebimas didelis susidomėjimas sveikata bei sveiku gyvenimo būdu, taip pat ir senovinėmis medicinos tradicijomis. Ypatingą susidomėjimą kelia ne taip seniai atskleista pasauliui turtinga Tibeto medicinos tradicija.
Šį kartą atskleisime dvasinį šios tradicijos aspektą – Medicinos Budos mokymą. Senoji Tibeto medicinos tradicija yra kildinama būtent iš Medicinos Budos (tib. Sangye Menla). Šis mokymas ir su juo susiję dvasinės praktikos yra būtinasis dvasinis pamatas, be kurio neįmanoma efektyviai praktikuoti Tibeto medicinos, ypatingai slaptųjų gydymo mantromis bei energinio poveikio metodų.
Jis taip pat pristatys savo Dudul Stupos projektą Butane. Lamos Tsevang Dordžė paskaita „Medicinos Buda – dvasinė Tibeto medicinos pusė“ įvyks

2014 m. spalio 24 d. 18:00 val.
Vilniaus Mokytojų namų (Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6) Didžiojoje salėje.
Paskaita vyks tibetiečių kalba, gyvai verčiama į anglų bei lietuvių kalbas.

Mokymai

Šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienio ryte bendruomenės centre (Kalvarijų 41, Vilnius)išsamūs Lamos Tsevang Dordžė mokymai apie Medicinos Budos – Sangye Menla praktiką bei įšventinimas į šią praktiką.

Spalio 25 d. (šeštadienį)
10:00 – 13:00 val. ir
15:00 – 18:00 val.

Spalio 26 d. (sekmadienį)
10:00 – 13:00 val. ir
15:00 – 18:00 val.

Spalio 27 d. (pirmadienį)
8:00 – 10:30 Praktika kartu su Lama Tsevang Dordžė.

Mokymai bus tiesiogiai verčiami į anglų k. Vertimas į lietuvių bei rusų kalbas bus transliuojamas FM bangomis, taigi jei norėsite girdėti vertimą, prašome atsinešti FM radijo imtuvą (tinka ir esantys mobiliuosiuose telefonuose) bei ausines.

Daugiau informacijos: info@rigdzin.lt
Maloniai lauksime jūsų atvykstant.