Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė (Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche) gimė 1967 m. gruodį Dza-Ču-Kha, Khamo provincijoje, Tibete. Jo tėvai – Tuptenas Šerabas (Thubten Sherab) ir Dava Šerab (Dawa Sherab) davė jam Drupa Tarčino (Drupa Tharchin) vardą. Ir jo tėvas, ir senelis buvo nagpos (tantros praktikuotojai), taigi nuo pat ankstyvos vaikystės, jis buvo susijęs su šventąja Dharma.

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė
Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė

Rinpočės mokytojai buvo jo paties tėvas Tuptenas Šerabas, o taip pat Dza-Gjal Kenpo Bumtaras, Arigas Dza Kenpo Pema Tsevangas, Kenpo Džigmė Puncokas, Tulku Pema Kalsangas, Kenpo Munselas, Kenpo Čokjabas, Kenpo Pema Vangjalas, Kenpo Vanglo, Kenpo Kalsangas Kedrubas, Kenpo Pema Lodro, Kenpo Vangdu, Goca Purba Tulku Rinpočė, Kulongas Lama Lungtokas Rinpočė, Muge Samtenas Rinpočė, Troru Cenamas Rinpočė ir Cetenas Šadrungas. Tai lamos, kuriais Namkha Rinpočė sekė gyvendamas Tibete. Svarbiausi lamos Namkhai Rinpočei buvo Kjabdžės Diudžomo Rinpočės dukra, Semo Dečen Judron (Semo Dechen Yudron) bei jos vyras Čionij Rinpočė (Chonyi Rinpoche). Rinpočė taip pat gavo mokymus iš Kjabdžės Dodrubčeno Rinpočės (Kyabje Dodrubchen Rinpočės), Kjabdžės Dzogčeno Rinpočės, Kjabdžės Celėj Khandro Rinpočės ir Katogo Mokcaro Tulku Rinpočės. Iš visų šių lamų Namkha Rinpočė gavo visų keturių Tibeto budizmo tradicijų (Njingmos, Sakjos, Kagju ir Gelug) mokymus, tačiau pagrindinė jo pakraipa – senoji Njingmos mokykla.

Semo_Dechen_Yudron
Kjabdžės Diudžomo Rinpočės dukra, Semo Dečen Judron

Namkha Rinpočė keturis metus mokėsi Šer Sang Ha vienuolyne Khame, Tibete. Baigęs mokslus, jis dar keturis metus mokėsi Namdhun budistų mokykloje Pekine, Kinijoje. Ši mokykla įkurta Pančen Lamos (1938-1989). Namkha Rinpočė šioje mokykloje gavo daugybę mokymų iš Pančen Lamos bei Alako Zangkaro Rinpočės (Thupten Nyima, g. 1943), kuris Tibete laikomas tikraja Do Kjencės Ješės Dordžės reinkarnacija (tuomet jis gyveno Tibete, dabar gyvena Kanadoje).

 

vienuolynas
Šer Sang Ha vienuolynas Khame, Tibete

Pagrindinė Namkhos Rinpočės praktika yra Diudžomo Tersaras – naujasis Kjabdžės Diudžomo Rinpočės (Džigdrėlo Ješės Dordžės, 1904-1987) lobis. Šiuos mokymus Namkha Rinpočė gavo iš Džigdrėlo Ješės Dordžės dukros Semo Dečen Judron, kurios vadovaujamas baigė tradicinį trijų metų atsiskyrimą. Vėliau jis aštuoniems mėnesiams nuvyko prie šventojo Kailašo kalno, sekdamas piligrimų kelią, pramintą Milarepos ir kitų didžių meistrų. Tuomet Namkha Rinpočė atliko du atsiskyrimus (dviejų metų ir šešių mėnesių) Samjė, kuris yra laikomas Guru Rinpočės kūnu, kalba ir protu.

piligrim_zupru
Namkhos Rinpočės piligrimystės vieta – Zupru
piligrim_kailash
Namkhos Rinpočės piligrimystės vieta – Kailašo kalnas

Dilgo Kjencė Rinpočė (Tashi Paljor, 1910-1991), Kjabdžės Diudžomo Rinpočės, kaip Njingmos mokyklos vadovo įpėdinis, tris kartus lankėsi Tibete. Paskutinio vizito metu su juo susitiko ir Namkha Rinpočė. Dilgo Kjencė Rinpočė pripažino jį dvyliktaja Rigdzino Trak Nako Lingpos reinkarnacija, tuo patvirtindamas keliuose aplinkiniuose vienuolynuose sklidusius gandus, kad Namkha Rinpočė iš tikrųjų yra dabartinio Tertono (dvasinių lobių, paslėptų Guru Padmasambhavos ir Ješės Cogjėl, atskleidėjas) reinkarnacija.

Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė yra daug nuveikęs Tibete – jis įkūrė keletą vienuolynų, pravedė daugybę mokymų ir iniciacijų. Tibete pas jį rinkosi mokiniai iš visų provincijų – Amdo, Khamo, U-Cango, taip pat Kinijos ir Vakarų. Manoma, kad jo mokinių gali būti keli šimtai tūkstančių.

Augant Rigdzino Namkhos Gjaco Rinpočės įtakai Tibete, jis pateko į kinų valdžios akiratį. Nuo 1990 m. jis buvo net kelis kartus areštuotas ir įkalintas. Kadangi dar vienas areštas atrodė neišvengiamas, 1998 m. Namkha Rinpočė pasitraukė iš Tibeto į Dharamsalą Indijoje. Dharamsaloje Namkha Rinpočė susitiko su rašytoja Jurga Ivanauskaite (1961-2007), kuri jį pirmą kartą pakvietė į Europą. 1998-1999 m. Namkha Rinpočė gyveno ir skleidė Dharmos mokymus Lietuvoje. Vėliau jis grįžo į Indiją.

Jo Šventenybės 14-ojo Dalai Lamos (Tenzin Gyatso, g. 1935) malonės dėka, Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė dalyvavo didžiajame Monlam Čemo, Bodgajoje, Indijoje. Ten dalyvavo ir vienas aukščiausių Njingmos lamų Domangas Jangtangas Rinpočė (Lamos Lacuno Namkhos Džigmės reinkarnacija), Drubvango Penoro Rinpočės bei lamos Tubteno Šerabo, Namkhos Rinpočės tėvo, pagrindinis mokytojas, nors pats Namkha Rinpočė anksčiau su juo nebuvo susitikęs. Tais metais, kai Tubtenas Šerabas turėjo mirti, jis paprašė sūnaus nuvykti pas Domangą Jangtangą Rinpočę pranešti apie jo mirtį, taigi Namkha Rinpočė nuvyko į Indiją jo ieškoti. Kai Namkha Rinpočė suprato, kad Domangas Jangtangas Rinpočė buvo ten, jis tuoj pat nuėjo su juo susitikti. Domangas Jangtangas Rinpočė susitikęs su Namkha Rinpoče, pripažino jį savo paties linijos tulku – Domango Ješė Dordžė – reinkarnacija ir pranešė šias naujienas Penorui Rinpočei (tuometiniam Njingmapos linijos vadovui), kuris oficialiai Namkhą Rinpočę pripažino esant tulku.

Indijoje Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė įkūrė tarptautinę bendruomenę „Rigdzin Community“, dėstė daugybę mokymų bei pats gavo Jo Šventenybės 14-ojo Dalai Lamos, Kjabdžės Penoro Rinpočės, Trulšiko Rinpočės (Ngawang Chokyi Lodro, g. 1924), Čatralo Rinpočės bei Domango Jangtango Rinpočės mokymus. Gyvendamas JAV jis gavo ir Dungsėjaus Tinlėjaus Norbu Rinpočės (g. 1931), vyresniojo Diudžomo Rinpočės sūnaus, mokymus. Guru Rinpočės Cogas (ritualinė aukojimo ceremonija) ir Trioma Nagmo Cogas, kurie dabar yra rengiami ir Vilniuje, kilo iš šio mokytojo. 

Dungse Thinley Norbu Rinpočė, Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočės pagrindinis lama
Dungsė Tinlėjus Norbu Rinpočė

 

Nuo 2002 m. Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė gyvena Lozanoje, Šveicarijoje, kur šiuo metu yra pagrindinis Rigdzin bendruomenės centras, tačiau jis keliauja ir skleidžia Dharmos mokymus po visą pasaulį.