Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė gimė 1967 m. gruodį Dza-Chu-Kha, Khamo provincijoje, Tibete. Jo tėvai – Thupten Sherab ir Dawa Sherab davė jam Drupa Tharchin vardą. Ir jo tėvas, ir senelis buvo nagpos (tantros praktikuotojai), taigi nuo pat ankstyvos vaikystės, jis buvo susijęs su šventaja Dharma.

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė
Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė

Rinpočės mokytojai buvo jo paties tėvas Thupten Sherab, o taip pat Dza-Gyal Kenpo Bumthar, Arig Dza Kenpo Pema Tsewang, Kenpo Jigme Phüntsok, Tulku Pema Kalsang, Kenpo Munsel, Kenpo Chokyab, Kenpo Pema Wangyal, Kenpo Wanglo, Kenpo Kalsang Khedrub, Kenpo Pema Lodro, Kenpo Wangdu, Gotsa Phurba Tulku Rinpočė, Kulong Lama Lungtok Rinpočė, Muge Samten Rinpočė, Troru Tsenam Rinpočė ir Tseten Shadrung. Tai lamos, kuriais Namkha Rinpočė sekė gyvendamas Tibete. Svarbiausi lamos Namkhai Rinpočė buvo Kyabje Dudjom Rinpočės dukra, Semo Dechen Yudron bei jos vyras Chonyi Rinpočė. Rinpočė taip pat gavo mokymus iš Kyabje Dodrubchen Rinpočės, Kyabje Dzogchen Rinpočės, Kyabje Tseley Khandro Rinpočės ir Kathog Moktsar Tulku Rinpočės. Iš visų šių lamų Namkha Rinpočė gavo visų keturių Tibeto budizmo tradicijų (Njingma, Sakja, Kagju ir Gelug) mokymus, tačiau pagrindinė jo pakraipa – senoji Njingma mokykla.

Semo_Dechen_Yudron
Kyabje Dudjom Rinpočės dukra, Semo Dechen Yudron

Namkha Rinpočė keturis metus mokėsi Sher Sang Ha vienuolyne Khame, Tibete. Baigęs mokslus, jis dar keturis metus mokėsi Namdhun budistų mokykloje Pekine, Kinijoje. Ši mokykla įkurta Panchen Lamos (1938-1989). Namkha Rinpočė šioje mokykloje gavo daugybę mokymų iš Panchen Lamos bei Alak Zangkar Rinpočės (Thupten Nyima, g. 1943), kuris Tibete laikomas tikraja Do Kyentse Yeshe Dorje reinkarnacija (tuomet jis gyveno Tibete, dabar gyvena Kanadoje).

 

vienuolynas
Sher Sang Ha vienuolynas Khame, Tibete

Pagrindinė Namkha Rinpočės praktika yra Dudjom Tersar – naujasis Kyabje Dudjom Rinpočės (Jigdral Yeshe Dorje, 1904-1987) lobis. Šiuos mokymus Namkha Rinpočė gavo iš Jigdral Yeshe Dorje dukros Semo Dechen Yudron, kurios vadovaujamas baigė tradicinį trijų metų atsiskyrimą. Vėliau jis aštuoniems mėnesiams nuvyko prie šventojo Kailašo kalno, sekdamas piligrimų kelią, pramintą Milarepos ir kitų didžių meistrų. Tuomet Namkha Rinpočė atliko du atsiskyrimus (dviejų metų ir šešių mėnesių) Samye, kuris yra laikomas Guru Rinpočės kūnu, kalba ir protu.

piligrim_zupru
Namkha Rinpočės piligrimystės vieta – Zupru
piligrim_kailash
Namkha Rinpočės piligrimystės vieta – Kailašo kalnas

Dilgo Khyentse Rinpočė (Tashi Paljor, 1910-1991), Kyabje Dudjom Rinpočės, kaip Nyingmos mokyklos vadovo, įpėdinis tris kartus lankėsi Tibete. Paskutinio vizito metu su juo susitiko ir Namkha Rinpoče. Dilgo Khyentse Rinpočė pripažino jį dvyliktaja Rigdzin Trak Ngak Lingpos reinkarnacija, tuo patvirtindamas keliuose aplinkiniuose vienuolynuose sklidusius gandus, kad Namkha Rinpočė iš tikrųjų yra dabartinio Terton (dvasinių lobių, paslėptų Guru Padmasambhavos ir Yeshe Tsogyal, atskleidėjas) reinkarnacija.

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė yra daug nuveikęs Tibete – jis įkūrė keletą vienuolynų, pravedė daugybę mokymų ir iniciacijų. Tibete pas jį rinkosi mokiniai iš visų provincijų – Amdo, Khamo, U-Tsango, taip pat Kinijos ir Vakarų. Manoma, kad jo mokinių gali būti keli šimtai tūkstančių.

Augant Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočės įtakai Tibete, jis pateko į kinų valdžios akiratį. Nuo 1990 m. jis buvo net kelis kartus areštuotas ir įkalintas. Kadangi dar vienas areštas atrodė neišvengiamas, 1998 m. Namkha Rinpočė pasitraukė iš Tibeto į Dharamsalą, Indiją. Dharamsaloje Namkha Rinpočė susitiko su rašytoja Jurga Ivanauskaite (1961-2007), kuri jį pirmą kartą pakvietė į Europą. 1998-1999 m. Namkha Rinpočė gyveno ir skleidė Dharmos mokymus Lietuvoje. Vėliau jis grįžo į Indiją.

Jo Šventenybės 14-ojo Dalai Lamos (Tenzin Gyatso, g. 1935) malonės dėka, Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė dalyvavo didžiajame Monlam Chemo, Bodhgajoje, Indijoje. Ten dalyvavo ir vienas aukščiausių Njingmos lamų Domang Yangthang Rinpočė (Lamos Lhatsun Namhka Jigme reinkarnacija), Drubwang Penor Rinpočės bei lamos Thubten Sherab, Namkha Rinpočės tėvo, pagrindinis mokytojas, nors pats Namkha Rinpočė anksčiau su juo nebuvo susitikęs. Tais metais, kai Thubten Sherab turėjo mirti, jis paprašė sūnaus nuvykti pas Domang Yangthang Rinpočę pranešti apie jo mirtį, taigi Namkha Rinpočė nuvyko į Indiją jo ieškoti. Kai Namkha Rinpočė suprato, kad Domang Yangthang Rinpočė buvo ten, jis tuoj pat nuėjo su juo susitikti. Domang Yangthang Rinpočė susitikęs su Namkha Rinppoče, pripažino jį savo paties linijos tulku – Domang Yeshe Dorje – reinkarnacija ir pranešė šias naujienas Penorui Rinpočė (tuometiniam Njingmapos linijos vadovui), kuris oficialiai Namkha Rinpočę pripažino esant tulku.

Indijoje Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė įkūrė tarptautinę bendruomenę „Rigdzin Community“, dėstė daugybę mokymų bei pats gavo Jo Šventenybės 14-ojo Dalai Lamos, Kyabje Penor Rinpočės, Trulshik Rinpočės (Ngawang Chokyi Lodro, g. 1924), Jatral Rinpočės bei Domang Yangthang Rinpočės mokymus. Gyvendamas JAV jis gavo ir Dungse Thinley Norbu Rinpočės (g. 1931), vyresniojo Dudjom Rinpočės sūnaus, mokymus. Guru Rinpočės Cogas (ritualinė aukojimo ceremonija) ir Tröma Nagmo Cogas, kurie dabar yra rengiami ir Vilniuje, kilo iš šio mokytojo. Dungse Thinley Norbu Rinpočė, gyvenantis tremtyje JAV yra Namkha Rinpočės pagrindinis lama, jo prieglobstis ir pagrindinis rėmėjas.

Dungse Thinley Norbu Rinpočė, Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočės pagrindinis lama
Dungse Thinley Norbu Rinpočė, Namkha Rinpočės pagrindinis lama

 

Nuo 2002 m. Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė gyvena Lozanoje, Šveicarijoje, kur šiuo metu yra pagrindinis Rigdzin bendruomenės centras, tačiau jis keliauja ir skleidžia Dharmos mokymus po visą pasaulį.