Namkha Rinpočė pirmą kartą po 8 metų pertraukos atvyko į Lietuvą. Čia jis susitiko su senais savo mokiniais, davė dviejų dienų mokymus apie keturias mintis nukreipiančias protą į Dharmą.