2021 metų rugpjūčio 1–7 dienomis Rusėnuose, prie Dūkštų įvyks atsiskyrimas–Trioma Nagmo drubčio.

English translation bellow

Trioma Nagmo – tai rūsčioji tantrinio Budizmo dievybės Vadžravarahės forma, praktikuojama Njingmos Budizmo mokyklos termos tradicijoje ir asocijuojama su Čodo praktika. Atsiskyrimo metu bus atliekama šios dievybės praktika.

Atsiskyrimą ves Rigdzino Namkhos Gjaco Rinpočės mokinys Lama Rigdzinas Njidzinas Rangdriolas (Džinpa). Tap pat atsiskyrimo metu svečias duos mokymus.

Čodo praktika Tantriniame Budizme skirta nutraukti esminį prisirišimą prie ego, laikantį mus Samsaros rate, ir padeda praktikuojančiam pasveikti bei padėti pasveikti kitiems. Ji laikoma labai naudinga tiek fiziškai, tiek dvasiškai sergantiems. Čodo praktika kildinama iš Tibeto šventosios Mačik Labdron (1050-1149 m.), kuri buvo laikoma Trioma Nagmo dievybės emanacija, gavusia Čodo mokymus iš Indijos Mahamudros mokytojo ir Čodo perdavimo linijos saugotojo Padampa Sangye. Tibete sakoma, kad Čodo praktika yra tarsi brangakmenis, padedantis įgyvendinti visus gyvų būtybių siekius.

Trioma Nagmo praktikai būtina turėti budistinį Prieglobstį.

Taip pat reikia turėti praktikai būtinus instrumentus – damaru būgnelį, varpelį ir išmokti jais naudotis. Jeigu turite – pageidautina ir trimitą kangling.


Rigdzinas Njidzinas Rangdriolas (dar vadinamas Džinpa) prieglobstį priėmė 1978 metais pas Garbiausiąjį Lamą Tenpą Gjaco, Kagju Linge, kur jis pragyveno 10 metų. Tuo metu, Lama Džinpa gavo vienuolio įžadus iš savo pagrindinio Lamos Kjabdžės Kalu Rinpočės ir atliko 3 metų atsiskyrimą.
Lama Džinpa taip pat mokėsi vadovaujamas Garbaus Kjenpo Cultrimo Gjaco Rinpočės.
Jau dešimt metų, kaip Nagpa,  jis seka pagrindiniu savo širdies Lama, Rigdzinu Namkha Gjaco Rinpoče.

Atsiskyrimo vieta

Pradedant nuo 2017 m., bendruomenės atsiskyrimai vyksta Rusėnų kaime (30 km nuo Vilniaus, šalia Dūkštų miestelio). Atsiskyrimai vyksta stovyklos sąlygomis: mokymai ir praktikos rengiami didelėje (8 x 12 m) palapinėje, atsiskyrimo dalyviai gyvena savo atsivežtose palapinėse. 

Atsiskyrimo vietoje bus visko, ko reikia patogiai stovyklauti:

– vegetariškas maitinimas 3 kartus per dieną;
– lauko dušai;
– karšto vandens arbatai, kavai;
– galimybė pasikrauti elektros prietaisus;
– lauko tualetai;
– laužavietė;
– gražūs vaizdai šalia Dūkštos upelio, kuriame galima maudytis.

Į atsiskyrimą reikia atsivežti:

Stovyklavimui:
– palapinę;
– miegmaišį;
– kilimėlį;
– savo indus valgymui (dubenėlį, lėkštę, puodelį, peilį, šaukštą, šakutę);
– ekologiškas (!) prausimosi priemones (visas vanduo po prausimosi keliaus tiesiai į gamtą);
– prožektorių;
– purškalą nuo uodų ir erkių;
– maudymosi kostiumą.
Mokymams:
– pagalvėlę sėdėjimui mokymų metu;
– tekstų knygas (jei turite);
– varpelį, vadžrą, damaru, kanglingą (jei turite);

Atsiskyrimo pradžia

Rugpjūčio 1 d., 9 val. Atvykti prašome diena anksčiau ir padėti įsirengti atsiskyrimo vietą. Maitinimas liepos 31 d. į atsiskyrimo kainą įskaičiuotas.

Atsiskyrimo pabaiga

Rugpjūčio 7 d. 18 val.

Kaina

300 € – Suaugusiems
270 € – Rigdzin bendruomenės nariams
230 € – Bendruomenės nario antram šeimos nariui
90 € – Vaikams (4-15 m.)

Į kainą įskaičiuota vegetariškas maitinimas 3 kartus per dieną, stovyklavietė, mokymai.

DĖMESIO! Užsiregistravus ir sumokėjus 120 € avansą iki liepos 10 d., atsiskyrimo kainai taikoma 20 € nuolaida.

Registracija

REGISTRUOTIS

Daugiau informacijos

 info@rigdzin.lt

DĖMESIO: DALYVAVIMAS MOKYMUOSE IR ATSISKYRIMO PRAKTIKOSE REIKALAUJA GEROS FIZINĖS IR PSICHINĖS SVEIKATOS. ORGANIZATORIAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ GALIMUS PADARINIUS ŠIŲ REIKALAVIMŲ NEATITINKANTIEMS ASMENIMS.


TRÖMA NAGMO DRUBCHÖ 2021

with Rigdzin Nyidzin Rangdröl (Djinpa)

August 1–7, 2021
in the Rigdzin Gatsel Ling land in Rusėnai village (near Dukštos, Lithuania)
  

Place

Starting from 2017 our summer retreats are held in Gatsel Ling’s new land, Rusėnai village (30 km from Vilnius, near Dukštos town). The retreat will be organized in a genuine Tibetan way, in an open air camp conditions: teachings and practices will be carried out in a large (8×12 m) tent, and the participants will be staying in their own tents. 

On site there will be everything you need for a comfortable camping:

– vegetarian meals 3 times a day;
– open air shower cabins;
– hot water for tea and coffee;
– electricity to charge electric appliances;
– open air toilet cabins;
– a fire;
– stunning sights of Dukšta creek, where one can also take a bath.

For successful camping and practicing you will need to bring:

for Camping:
– a tent;
– a sleeping bag;
– your own dishes and cuttlery (a bowl, a plate, a cup, a knife, a spoon, a fork);
– ecological (!) environmental-friendly shampoos, soaps and shower gels etc., as all the used water goes directly back to nature:
– a flashlight;
– a swimming suite;
for Teachings and practice:
– a sitting pillow and/or mat;
– Rigdzin community textbooks ;
– a vajra, a bell, a damaru, a kangling.

Retreat begins

On August 1st, 9:00 AM. You are advised to come a day earlier to get your camping place ready and help in setting up the camp. Meal and camping on 31th of July are included in fee.

Retreat ends

On August 7th, 6:00 PM

Fees

300 € – Adults
270 € – Rigdzin Community members
230 € – Second family member of Rigdzin Community member
90 € – Children  (4-15 y.o.)

Vegetarian meals, camping place, teachings included.

NOTE! By registering and paying in advance before 10th of July you are entitled to get a 20 EUR discount of announced fees.

Registration

Participants must have EU vaccine passport in order to take part in summer retreat.

REGISTER

For more information

info@rigdzin.lt