2021 metų rugpjūčio 1–7 dienomis Rusėnuose, prie Dūkštų įvyks atsiskyrimas–Trioma Nagmo drubčio.

Trioma Nagmo – tai rūsčioji tantrinio Budizmo dievybės Vadžravarahės forma, praktikuojama Njingmos Budizmo mokyklos termos tradicijoje ir asocijuojama su Čodo praktika. Atsiskyrimo metu bus atliekama šios dievybės praktika.

Atsiskyrimą ves Rigdzino Namkhos Gjaco Rinpočės mokinys Lama Rigdzinas Njidzinas Rangdriolas (Džinpa). Tap pat atsiskyrimo metu svečias duos mokymus.

Čodo praktika Tantriniame Budizme skirta nutraukti esminį prisirišimą prie ego, laikantį mus Samsaros rate, ir padeda praktikuojančiam pasveikti bei padėti pasveikti kitiems. Ji laikoma labai naudinga tiek fiziškai, tiek dvasiškai sergantiems. Čodo praktika kildinama iš Tibeto šventosios Mačik Labdron (1050-1149 m.), kuri buvo laikoma Trioma Nagmo dievybės emanacija, gavusia Čodo mokymus iš Indijos Mahamudros mokytojo ir Čodo perdavimo linijos saugotojo Padampa Sangye. Tibete sakoma, kad Čodo praktika yra tarsi brangakmenis, padedantis įgyvendinti visus gyvų būtybių siekius.

Trioma Nagmo praktikai būtina turėti budistinį Prieglobstį.

Taip pat reikia turėti praktikai būtinus instrumentus – damaru būgnelį, varpelį ir išmokti jais naudotis. Jeigu turite – pageidautina ir trimitą kangling.


Rigdzinas Njidzinas Rangdriolas (dar vadinamas Džinpa) prieglobstį priėmė 1978 metais pas Garbiausiąjį Lamą Tenpą Gjaco, Kagju Linge, kur jis pragyveno 10 metų. Tuo metu, Lama Džinpa gavo vienuolio įžadus iš savo pagrindinio Lamos Kjabdžės Kalu Rinpočės ir atliko 3 metų atsiskyrimą.
Lama Džinpa taip pat mokėsi vadovaujamas Garbaus Kjenpo Cultrimo Gjaco Rinpočės.
Jau dešimt metų, kaip Nagpa,  jis seka pagrindiniu savo širdies Lama, Rigdzinu Namkha Gjaco Rinpoče.


TRÖMA NAGMO DRUBCHÖ 2021

with Rigdzin Nyidzin Rangdröl (Djinpa)

August 1–7, 2021
in the Rigdzin Gatsel Ling land in Rusėnai village (near Dukštos, Lithuania)