2024 m. birželio 23* – liepos 6 dienomis Rusėnuose, prie Dūkštų vyks atsiskyrimas su Rigdzinu Namkha Gjaco Rinpoče.

Go to ENGLISH translation

Atsiskyrimo metu Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė dalyviams suteiks Diudžomo Lingpos įgalinimus. Tai reta galimybė Diudžomo Tersaro linijos praktikuotojams vienu kartu gauti daugelį linijos įgalinimų. Įgalinimai bei pasiruošimas jiems reikalauja daug laiko, todėl šis ypatingas atsiskyrimas truks ilgiau nei įprastai – 2 savaites.

*Birželio 22 d. yra Pasaulinė Sango diena ir ta proga Namkha Rinpočė organizuoja didelę šventę Rusėnuose. Ši diena praktikuojantiems Tibeto budizmą yra ypatinga, nes tai paskutinioji nuopelnų mėnesio Saga Dava (Saga Dawa) diena. Tikima, kad tuo metu atlikti veiksmai ir sukaupti nuopelnai dauginasi šimtą milijonų kartų. Tad, esant galimybei, į atsiskyrimą kviečiame atvykti dieną anksčiau – penktadienį, birželio 21 d.


Rigdzinas Namkha Gjaco Rinpočė – žymus Tibeto budizmo Mokytojas, aštuonioliktos kartos tantros jogas, Dilgo Kjencės Rinpočės (tuometinio Njingmos mokyklos vadovo) pripažintas tulku – žymaus praeities lamos Trak Nako Lingpos reinkarnacija. Pagrindinė Namkhos Rinpočės praktikos ir mokymo kryptis – Njingma, seniausioji Tibeto budizmo atšaka. Pirmą kartą į Europą ir Lietuvą Mokytojas atvyko 1998 m. rašytojos Jurgos Ivanauskaitės kvietimu. Namkha Rinpočė yra tarptautinės bendruomenės „Rigdzin Community“ įkūrėjas ir vadovas.


Atsiskyrimo vieta

Pradedant nuo 2017 m., bendruomenės atsiskyrimai vyksta Rusėnų kaime (30 km nuo Vilniaus, šalia Dūkštų miestelio). Atsiskyrimai vyksta stovyklos sąlygomis: mokymai ir praktikos rengiami didelėje palapinėje, o atsiskyrimo dalyviai gyvena savo atsivežtose palapinėse. 

ATSISKYRIMO VIETOJE BUS VISKO, KO REIKIA PATOGIAI STOVYKLAUTI:

– vegetariškas maitinimas 3 kartus per dieną;
– lauko dušai;
– karštas vanduo arbatai, kavai;
– galimybė pasikrauti elektros prietaisus;
– lauko tualetai;
– laužavietė;
– gražūs vaizdai šalia Dūkštos upelio, kuriame galima maudytis.

Į ATSISKYRIMĄ REIKIA ATSIVEŽTI:

Stovyklavimui:
– palapinę;
– miegmaišį;
– kilimėlį;
– savo indus valgymui (dubenėlį, lėkštę, puodelį, peilį, šaukštą, šakutę);
– ekologiškas (!) prausimosi priemones (visas vanduo po prausimosi keliauja tiesiai į gamtą);
– prožektorių;
– priemonių nuo uodų ir erkių;
Mokymams:
– pagalvėlę sėdėjimui mokymų metu;
– tekstų knygas (jei turite);
– varpelį, vadžrą, damaru, kanglingą (jei turite);
– ausines, jei jums reikės vertimo į lietuvių kalbą. Mokymai vyks tibetiečių kalba su tiesioginiu vertimu į anglų kalbą. Imtuvus, per kuriuos galima bus girdėti ir lietuvišką sinchroninį vertimą, mes jums suteiksime.

Atsiskyrimo pradžia

Birželio 23 d., sekmadienį, 9 val. 
Esant galimybei rekomenduojame į Rusėnus atvykti jau birželio 21 d., kad galėtumėte sekančią dieną dalyvauti ir Ling Gesaro dienos šventime. Maitinimas birželio 21 ir 22 dienomis į atsiskyrimo kainą įskaičiuotas.

Atsiskyrimo pabaiga

Liepos 6 d., šeštadienį, 18 val.

Kaina

  • 800 € – Suaugusiems
  • 750 € – Rigdzin bendruomenės nariams
  • 600 € – Bendruomenės nario antram šeimos nariui
  • 100 € – Vaikams 4-15 m.

Dienos kaina, dalyvausiantiems ne visą atsiskyrimą: 55 € – suaugęs, 50 € – Rigdzin bendruomenės narys; 40 € – Bendruomenės nario antrasis šeimos narys; 7 € – Vaikas 4-15 m.

Į kainą įskaičiuota: vegetariškas maitinimas 3 kartus per dieną, stovyklavietė, mokymai.

Visi pinigai, likę padengus atsiskyrimo sąnaudas, bus skirti gompos Rusėnuose statyboms.

DĖMESIO! Labai svarbu atsiskyrime dalyvauti nuo pradžios iki pabaigos ir be svarbios priežasties neišvykti už atsiskyrimo teritorijos ribų.

Registracija

Daugiau informacijos

info@rigdzin.lt

DĖMESIO: DALYVAVIMAS MOKYMUOSE IR ATSISKYRIMO PRAKTIKOSE REIKALAUJA GEROS FIZINĖS IR PSICHINĖS SVEIKATOS. ORGANIZATORIAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ GALIMUS PADARINIUS ŠIŲ REIKALAVIMŲ NEATITINKANTIEMS ASMENIMS.


Summer Retreat with Namkha Rinpoche 2024

June 23* – July 6, 2024
in Rusėnai village (near Dūkštos), in Rigdzin Gatsel Ling retreat place.

During this special retreat Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche will confer empowerments of Dudjom Lingpa. This is a rare opportunity for practitioners of the Dudjom Tersar lineage to receive many lineage empowerments at once. The empowerments and the preparation for them are time consuming, so this special retreat will last longer than usual – for 2 weeks.

*June 22 is World Sang Day and Namkha Rinpoche is organizing a big celebration that day in Rusėnai. This day is special for Tibetan Buddhists, since it is the last day of the holly month Saga Dawa. It is believed that actions performed and merits accumulated during this time multiply a hundred million times. Thus, we invite everyone to come to retreat one day earlier – on Friday, June 21.

Place

Starting from 2017 our summer retreats are held in Gatsel Ling’s land in Rusėnai village (30 km away from Vilnius, near Dūkštos town). The retreat will be organized in a genuine Tibetan way, in an open air camp conditions: teachings and practices will be carried out in a large tent, and the participants will be staying in their own tents.

We can organize a lift from Vilnius airport to retreat place on your coming and back to airport from retreat place after retreat will end. Just leave us a note in registration form if you need one.

It is also possible to fly to Kaunas airport and then transfer with a bus to Vilnius where we can pick you up. Here is a link to convenient bus service which departs directly from Kaunas airport and goes to Vilnius (and back).

On site there will be everything you need for a comfortable camping:

– vegetarian meals 3 times a day;
– open air shower cabins;
– hot water for tea and coffee;
– electricity to charge electric appliances;
– open air toilet cabins;
– a fireplace;
– stunning sights of Dūkšta creek, where one can also take a bath.

For successful camping and practicing you will need to bring along:

for Camping:
– a tent;
– a sleeping bag and mattress;
– your own dishes and cutlery (a bowl, a plate, a cup, a knife, a spoon, a fork);
– ecological (!) environmental-friendly shampoos, soaps and shower gels etc., as all the used water goes directly back to nature:
– a flashlight;
– some warm and water-proof clothes (it might rain or be cold at nights);
– some repellent against ticks and mosquitoes.
for Teachings and practice:
– a sitting pillow;
– Rigdzin community textbooks;
– a vajra, a bell, a damaru, a kangling.

Retreat begins

On Sunday, June 23, 9:00 AM.
You are advised to come to Rusėnai on 21 of June, so that you can take part in the Ling Gesar celebrations the following day. Meal and camping on 21st and 22nd of June are included in fee.

Retreat ends

On Saturday, July 6, 6:00 PM

Fees

  • 800 € – Adult
  • 750 € – Rigdzin Community member
  • 600 € – Second family member of the Rigdzin Community member
  • 100 € – Child 4-15 y.o.

Price per day for those, who will participate only in the part of the retreat: 55 € – Adult; 50 € – Member of the Rigdzin Community; 40 € – 2nd adult family member of the Rigdzin Community member; 7 € – Child 4-15 y.o.

Vegetarian meals, camping place, teachings included.

All collected money that will exceed retreat expenses will be dedicated for construction of gompa in Rusėnai village.

Registration

For more information

info@rigdzin.lt


BE ATTENTIVE THAT THE PARTICIPATION TO THE PRACTICE AND TEACHING SESSION’S PARTICULARLY DURING THE RETREAT REQUIRES A GOOD PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH STATE. THE ORGANIZERS WILL NOT BE RESPONSIBLE OF CONSEQUENCES THAT COULD ENDURE PARTICIPANTS WHOSE HEALTH WOULD NOT BE ADEQUATE.